O obci

Územní charakteristika

Obec Vestec leží v jihozápadní části bývalého okresu Náchod dnešního Královéhradeckého kraje. Skládá se z částí Vestec (Nouzín, Heřmanský Dvůr), Větrník a Hostinka. Zástavba v místní části Vestec je situována v mírném kopcovitém terénu nedaleko komunikace II. třídy č. 304 a je tvořena přízemními objekty, bývalých hospodářských stavení, doplněna novou zástavbou rodinných domů. V obci není zastoupen průmysl, je zde částečně zastoupena zemědělská výroba a několik živnostníků.

Stručná historie jednotlivých částí

Vestec (v 19. století též název Vesce)

Je poprvé připomínán v roce 1415 jako majetek Hynka z Dubé a z Náchoda. V 16. století patřil Strakům z Nedabylic a po třicetileté válce byl připojen k náchodskému panství. Od roku 1848 se stala obec samostatnou. Již v roce 1814 byla ve Vestci založena škola, zrušena byla v roce 1966. V roce 1960 byl Vestec spolu se svými částmi Větrník, Hostinka a Vestec (Nouzín) nuceně včleněn pod Místní národní výbor Lhota pod Hořičkami, od roku 1985 spadal pod střediskovou obec Místního národního výboru Hořičky, od konce roku 1990 je Vestec opět samostatný.

Větrník

První zmínka pochází z roku 1545. Poddanská ves, původně (v letech 1631 až 1779) součást městečka Česká Skalice (šosovní ves). Od roku 1790 od roku 1849 součást náchodského panství.

Hostinka (v 19. století též název Hostyň)

První zmínka se uvádí v roce 1540. Poddanská ves, do roku 1849 součást náchodského panství. Od roku 1850 místní část obce Vestec.

Heřmanský Dvůr (v roce 1790 zvaný též „Slatina“, v roce 1960 „farma Heřmanice“)

První zmínka z roku 1542. Původně poplužní dvůr panství Rýzmburk, od roku 1600 až do roku 1849 součást náchodskáho panství. V roce 1790 v rámci popisu panství uváděn samostatně. Od roku 1836 součást obce Vestec.