Nástěnka SDH Vestec

Členové nebo zájemci o členství: scházíme se každou první sobotu v měsíci – bližší informace na tel. č. +420 737 555 799